شركت مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني ايران

واحد استراتژی و توسعه

وظیفه اصلی این بخش مطالعه فن آوری های گوناگون اعم از توسعه یافته در داخل گروه و یا در دسترس در خارج از گروه برای استفاده در واحدهای داخل گروه است. به این دلیل این بخش تنها خدمات به داخل گروه ارائه می نماید

More
خبرهای شرکت

واحد تحقیقات

واحد تحقیقات مشتمل بر آزمایشگاه هایی است که عبارتند از آزمایشگاه های تحقیقاتی، آزمایشگاه آنالیز، آزمایشگاه خردایش

خبرهای شرکت

واحد مهندسی

واحد طراحي مهندسي با تكيه بر تجربيات نيروي انساني شاغل و تجربيات كسب شده شركت و همچنين يافته هاي توليد شده در بخش تحقيقات اقدام به طراحي و اسكيل آپ طرحهاي مهندسي و تحقيقاتي مي نمايد.

More
خبرهای شرکت

واحد آزمایشگاه (ارائه خدمات آزمایشگاهی)

آزمایشگاه آنالیز شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی با چهار سال تجربه موفق در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی و همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی یکی از ارکان اصلی این شرکت بوده.

More
خبرهای شرکت

گواهینامه ها

شركت مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني ايران در سال 1348 تاسيس شده است . اين شركت در طول سابقه فعاليت 40 ساله خود در زمينه هاي مختلف اكتشاف ، بهره برداري ، تدوين فن آوري و مشاوره در احداث بسياري از واحدهاي توليد كننده فلزات غير آهني در كشور فعال بوده است . اين شركت با تكيه بر تجربيات خود و همچنين نيروهاي كار آمد كه اين بار از بطن صنعت سرب و روي پا به عرصه گذاشته اند؛ هم اكنون يكي از مجهزترين و با سابقه ترين موسسات تحقيقاتي و مشاوره اي در زمينه استحصال فلزات غير آهني در خاور ميانه به شمار مي رود. با سازماندهي و سرمايه گزاري گروه شركتهاي توسعه معادن روي ايران، اين شركت بار ديگر در سال 1385 با تولدي دوباره پا به عرصه تحقيقات و فناوري كشور نهاده است. در اين تولد دوباره كوله بار تجربه گذشته با انرژي و شادابي نيروهاي متخصص جوان و عزم و اراده و باور مديران صنعت سرب و روي اين بار قدم در راه نو نهاده و هدف هاي عالي را نشانه روي نموده است